KREDİ KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR- 2

Borçlanmadan önce geri ödeme kabiliyeti değerlendirmesi Kredi başvurusu yapmadan önce ödeme gücüne göre bir ödeme planı yapılmalı. Ödeme planı yaparken aylık ödeme miktarı nasıl belirlenmeli? Kredi başvurusundan önce ilk yapılması gereken krediye gerçekten ihtiyaç olup olmadığını belirlemek. Eğer krediye ihtiyaç olduğu anda birikmiş bir nakit yoksa sonraki ihtiyaç anı için biriktirmeye başlanmalı. İkinci aşama ise […]

A’DAN Z’YE KREDİ BORCU VE YASAL TAKİP SÜRECİ

Kredi borcunun öden(e)memesi ve dolayısıyla yasal takip sürecinin başlaması özellikle son yıllarda gerek pandemi, gerekse enflasyon, işsizlik gibi farklı ekonomik nedenlerden dolayı sıklıkla rastlanan bir durum haline geldi. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, 2022 yılı şubat ayı sonu itibarıyla bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı bankalarla yasal takip süreci devam eden kişi sayısı 4 […]

KREDİ KARTI KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

  Ekstredeki harcamaları her dönem kontrol ederek bilginiz dışındaki ve hatalı kullanımları tespit ediniz. Kredi kartı borç ödemenizi hesap kesim tarihinden itibaren 10 gün içerisinde gerçekleştiriniz. Borcunuzun tamamını ödeyemiyorsanız, en azından asgari tutarı ödeyiniz. Taksitli ödemelerinizi aylık gelirinize göre düzenleyiniz. Kredi kartından nakit avans çekmenin daha yüksek maliyeti olduğunu, başka kredi kartından para çekerek kredi […]

BÜTÇE HAZIRLAMANIN ÖNEMİ, FAYDALARI VE HARCAMA DAĞILIMI

Bütçe, gelecekteki belirli bir zaman dilimi boyunca gelir ve giderlerin tahmini olarak gösterildiği bir finansal plandır. Genellikle periyodik olarak derlenir ve yeniden değerlendirilir. Bütçenin Faydası Hedeflere daha çabuk ve kolay ulaşılmasını sağlar. Bu hedefler ulaşılmak istenen birikim tutarı veya almak istenen ev/araba olabilir. Harcamaları ön plana çıkardığı için kaynak kullanımını etkinleştirir. Gelir ve giderler net […]

FİNANSAL OKURYAZARLIK NEDİR?

Finansal okuryazarlık, kişinin para kullanma ve yönetimi hakkında bilgiyle değerlendirme yapması, etkili karar verme yetisidir. Finansal okuryazar bireyler gelirlerini, birikim ve yatırımlarını akıllıca değerlendirip, bütçelerini doğru yönetebilme yetkinliğine sahip olurlar. Finansal okuryazarlık bilgi, tutum ve davranış bütünlüğü gerektirir. Finansal Okuryazarlığın 5 Adımı: – Bütçe yap – Tasarruflu ol – Birikim yap – Birikimleri yatırıma yönlendir […]