KREDİBİLİTE, KREDİ ALMANIN ANAHTARI

Kredi almak isteyenlerin karşılaştığı en önemli sorunlardan biri kredibilitedir. Peki kredibilite nedir ve nasıl hesaplanır? Kredi veren kurumlar açısından kredibilite, kredi verdikleri kişilerin güvenilirliğine ve borç ödeme gücüne verdikleri bir değerdir. Kreditörler açısından bir borcun geri ödenebilmesi için temelde iki önemli kriter vardır. Bunlardan birincisi moralite, ikincisi ise finansal açıdan borcu geri ödeyebilme gücüdür. Bankacılıkta bunlara sırasıyla “karakter” ve “kapasite” denir. Bankalar kredi değerlendirmesi yaparken öncelikle bu kişi veya firma aldığı krediyi vadesinde geri ödeme niyetine sahip mi diye değerlendirirler. Bu değerlendirme bankadan bankaya değişiklik gösterebilmekle birlikte esas olarak bu kişi daha önce kredi almış mı, geri ödemelerini zamanında yapmış mı, doğru bir gelir/gider yönetimi yapabiliyor mu gibi geçmiş dönemlere ait gözlemlere dayanır.

Geçmiş dönemlere ait kredi kullanım ve geri ödeme bilgileri ülkemizde Bankalar Birliği Risk Merkezi adına Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından sunulmaktadır. Bankalar moralite tespitinde KKB’den aldıkları bu bilgilere kendi kayıtlarında olan hesap hareketleri, varlık bilgileri, piyasa istihbarat bilgileri gibi diğer bilgileri de ekleyerek kendi kriterlerine göre bir moralite değerlendirmesi yaparlar. Bu değerlendirmenin olumlu olması krediye ulaşabilmek için ilk adımdır.

Alınan bir kredinin geri ödenebilmesi için olumlu bir moralitenin dışında bu krediyi geri ödeyebilecek bir ödeme gücüne de sahip olmak gerekir. Kredi kullanan kişi veya firmanın nakit akışı, ileride beklenen gelirlerin gerçekleşmeme riski gibi olası problemler kişi krediyi ödeme niyetinde olsa bile ödeme yapmasına imkan tanımayabilir. Bu tip bir riskle karşılaşmamak için Bankalar kredi verirken bireylerin düzenli ve öngörülebilir bir gelire sahip olmalarını tercih ederler.

Kredibilite, sadece bankalardan kredi almak için değil, hayatımızın pek çok alanında da önemlidir. Örneğin ticari hayatta bir işletme sahibi olarak müşterilerimizle, tedarikçilerimizle, ortaklarımızla veya rakiplerimizle olan ilişkilerimizde de kredibilitemizi korumalıyız. Eğer müşterilerimize söz verdiğimiz mal veya hizmeti zamanında ve kaliteli bir şekilde sunamazsak, tedarikçilerimize borçlarımızı ödemezsek veya rakiplerimize karşı dürüst davranmazsak işletmemizin itibarı zedelenebilir ve kredibilitemiz düşer. Bu da işletmemizin gelirini, kârlılığını, rekabet gücünü ve varlığını tehlikeye atar. İşletmeler açısından en değerli kredi, tutar olarak en yüksek veya faiz olarak en düşük olanı değil, ihtiyaç anında hemen kullanılabilecek olan kredidir. Bir de bu kredinin faizi düşük, teminatı da makul ise o zaman işletmenin nakit akışı güvende demektir. İhtiyaç anında bu krediye ulaşabilmenin anahtarı da kredibilitedir. Bankada limitim hazır diye düşünerek borç ödemelerini farklı sebeplerle geciktirmek veya yukarıda bahsedilen diğer unsurlara dikkat etmemek, Bankalar tarafından mevcut limitlerin ve diğer kredi şartlarının değiştirilmesine ve hatta kredi limitlerinin kapatılmasına yol açabilir. Firmanın borçlarını zamanında ödeyebilmesi için önce vadeli alacaklarını zamanında tahsil edilebilmesi gereklidir. Özellikle piyasalarda risklerin arttığı dönemlerde satış yapma hırsı ile riskli müşterilerle çalışmak, vadeli satış yaptığımız müşterilerin kredibilitelerini baştan ve düzenli olarak kontrol etmemek işletmeyi ileride arzu etmediği sıkıntılara sokabilir.

Her ne kadar ekonomik koşullardan kaynaklı olarak günümüzde kredi faizleri yüksek, bankaların kredi verme konusundaki iştahları düşük olsa da bunun geçici bir durum olduğunu bilmeliyiz. Günü geldiğinde ihtiyacımız olan krediye ulaşabilmek için bugünden kredibilitemize yatırım yapmalıyız. Unutmayalım kredibilite bir güven göstergesidir ve bugünden yarına yükselmez. Ona emek sarf etmek ve nasıl olumlu tutacağımızı bilmek gerekir ve aynı güven duygusu gibi bir kere bozulduğu zaman tekrar oluşturmak da oldukça güçtür.

 

Son Yazılar

Reel Sektörün Gözünden Alacak Riski Yönetimi ve Kredi Okuryazarlık

29 Haziran Çarşamba – 10.30 – 12.00

Moderatör

TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi
Ali Oğuz Diriöz

Konuşmacılar

• Hüseyin Ergün, Alarko Carrier, Finansman Müdürü
• Mahmut Öztürk, Sepaş Enerji, Hazine Müdürü
• Tolga Kubat, Otokoç Otomotiv, Finansman ve Kurumsal Risk Müdürü

İçerik Detayları

• Reel sektör profesyonellerinin gözünden kendi bayi, tedarikçi ve distribütörlerine kredi risklerini etkin yönetmeleri için Findeks hizmetlerinin faydalarının anlatılması böylece krediye ulaşma imkanının güçlendirilmesi
• Farklı sektörlerdeki profesyonellerinin bir araya gelerek Findeks hizmetlerinin faydasını diğer sektör temsilcilerine örnek teşkil edecek şekilde anlatması

Krediye Ulaşmada Dijitalleşmenin Önemi

28 Haziran Salı – 14.00 – 15.30

Moderatör

TOBB Sanayi ve KOBİ Politikaları Müdürü
Cahit Ceren

Konuşmacılar

• Katılım Bankaları Birliği
• Koray Bahar, TOBB Finansal Teknoloji Meclisi Başkanı ve Figopara CEO
• Vakıfbank
• Cemre Bozer, Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Müdürü

İçerik Detayları

• İşletmelerin alacak riski yönetiminin dijital dönüşümü
• Katılım bankalarının finansmana erişim için sunduğu dijital çözümler
• TOBB'un KOBİ’lerin dijitalleşmesi için sunduğu çözümler ve krediye ulaşmaya faydaları

Krediye Kolay Erişim ve İşletmelerin Kendini Tanıması

27 Haziran Pazartesi – 14.00 – 15.30

Moderatör

TOBB Başkan Danışmanı ve Reel Sektör, Ar-Ge ve Uygulama Daire Başkanı
Hasan Çağlayan Dündar

Konuşmacılar

• Alirıza Ozan Kemaloğlu, KOSGEB Bilgi Yönetimi ve Karar Destek Dairesi Başkanı
• FKB
• Filiz Ünal , Faktoring Sektöründen Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı
• Mehmet Karakılıç, Finansal Kiralama Sektöründen Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı
• Şennur Gökçe Baran, KGF Ürün Yönetimi ve Pazarlama Bölüm Müdürü

İçerik Detayları

•İşletmelerin kendini tanıması ve kendini anlatma kabiliyetine sahip olması adına sahip olduğu enstrümanlar hakkında bilinçlendirilmesi
• İşletmelerin Findeks raporları sayesinde kendi kredibilitesine dair bilgilere sahip olması ve bunu krediye kolay erişim için kullanabilmesi
• KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu (İDR), Sanayi İşletme Kapasite Raporu vb. araçlara erişim ve bu rapor sayesinde firmanın kendini sektörü içinde değerlendirebilmesi ve kendi anlatma imkanı bulabilmesi
• Bankaların gözünden Findeks raporlarına bakışın reel sektöre anlatılması
• Bankaların gözünden Findeks raporlarına bakışın reel sektöre anlatılması
• İşletmelerin finans yönetim becerilerinin krediye kolay erişime olan etkileri

Bireyler için Kredi Okuryazarlık

27 Haziran Pazartesi – 10.30 – 12.00

Moderatör

KKB ve Findeks İş Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı
Koray Kaya

Konuşmacılar

• Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği • (FODER)
• Ziraat Bankası
• Özlem Denizmen, Finansal Okuryazarlık
• Girişimcisi, Moneye ve Para Durumu Kurucusu

İçerik Detayları

• Bireysel bütçe yönetimi
• Doğru borçlanma ve kişisel finansını doğru yönetme
• Birey olarak parasal konularda yaptığımız hatalar, bu hataları nasıl düzeltilebileceği hakkında farkındalık sağlanması
• Doğru kredi / kredi kartı kullanımı
• Findeks raporlarının bireylerinin kredibilitesini anlama ve diğer kişilere yansıtmadaki önemi