KREDİ FAİZ DESTEĞİ VE KOBİ FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI

Kredi Türleri İşletme Kredisi Makine- Teçhizat Kredisi Acil Destek Kredisi   İşletme Türleri Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’ndan yararlanan işletmeler ve bu işletmelerin ürünlerini alan işletmeler. Girişimci İşletmeler : KOSGEB desteği ile işini kurmuş faal işletmeler. Destek Tablosu Kredi Türü İşletme Türü   Azami […]

KOSGEB İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU

İşletmelerin doğru bir finansman yönetimi gerçekleştirebilmesi için yararlanabilecekleri rapor, araştırma vb. enstürmanlar büyük önem taşıyor. Kurumaların gelecek hedeflerine ışık tutacak bu aracı kaynakların nasıl kullanılacağı ve bu kaynakların sunduğu faydalar hakkında bugün birçok kuruluş çeşitli eğitici içerikler geliştiriyor ve kamuoyu ile paylaşıyor. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri iş geliştirme başta olmak üzere birçok alanda destekleyen […]