KREDİ FAİZ DESTEĞİ VE KOBİ FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI

Kredi Türleri

  • İşletme Kredisi
  • Makine- Teçhizat Kredisi
  • Acil Destek Kredisi

 

İşletme Türleri

  • Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’ndan yararlanan işletmeler ve bu işletmelerin ürünlerini alan işletmeler.
  • Girişimci İşletmeler : KOSGEB desteği ile işini kurmuş faal işletmeler.

Destek Tablosu

Kredi Türü İşletme Türü  

Azami Kredi Vadesi

Girişimci İşletmeler Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler
Kredi Üst Limiti Destek Puanı Kredi Üst Limiti Destek Puanı
İşletme Kredisi 50.000 TL* 10 puan 500.000 TL 12 puan 18 Ay
Makine Teçhizat Kredisi 36 Ay

 

  • Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda üst limit 70.000 TL olarak uygulanır.
    • Makine Teçhizat kredisinde; yerli makine teçhizat alımında, stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletmelere 2 (iki) ilave puan

 

 

  • Uygulama Süreci-1

 (1)    KOSGEB Veri Tabanında yer alan işletmeler, Programda belirtilen işletme türlerine göre KOSGEB tarafından sınıflandırılır.

(2)     Sınıflandırma sonucu, işletme türlerinden birinde yer alan İşletme, limiti dâhilinde kredi faiz desteğinden yararlanmak için başvurusunu Yazılım Sistemi üzerinden bankaya yapar.

(3)      Banka başvurusunu müteakip Uygulama Birimi’ndeki, İşletmeden sorumlu uzman/uzman yardımcısı başvuruyu inceler, uygun bulması durumunda onaylar. Eksik veya hata bulunması durumunda başvuruyu revizyona açar.

(4)      İşletmenin kredi başvurusu Bankalar tarafından; KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı ve Protokolü kapsamında, genel bankacılık mevzuatı, bankacılık teamülleri, Banka mevzuatı ve kredi politikaları doğrultusunda değerlendirilir.

 

  • Uygulama Süreci-2

 (5)      Banka, başvuruyu uygun bulması halinde, KOSGEB Uzman onayını müteakip onay vererek İşletme için uygun bulduğu kredi limitini Yazılım Sistemine girer.

(6)       İşletmenin KOSGEB Desteklerinden yararlanmaya uygun olduğuna, doğru işletme türünde yer aldığına ve İşletme tarafından yüklenen belgelerin doğruluğuna ilişkin Uygulama Birimi Müdürü tarafından onay verilir.

(7)       Kredi faiz destek başvurusu Uygulama Birimi tarafından onaylanan İşletme, kendisine tanımlanan limitler dâhilinde Bankadan kredisini kullanır. Krediler için kullanım ve varsa taahhütlerin yerine getirilmesi süreci başlar.

(8)       Banka, kullandırdığı krediye ilişkin bilgileri ve ödeme planını Yazılım Sistemine girer. Kullandırım listesini KOSGEB’e iletir. KOSGEB, destek ödemesine esas tutarı, listenin gelmesini müteakip Protokolde belirlenen şekilde Bankaya öder.

(9)       İşletmenin ödeyeceği tutar, kredi vadesince işletme tarafından Bankaya ödenir.

 

Süreler

1) İşletme için KOBİ Finansman Destek Programının başlangıç tarihi ilk kredinin, İşletme veya tedarikçinin banka hesabına yatırıldığı tarihtir.

2) İşletme, Program süresi içerisinde istediği tarihte kredi kullanabilir. Kullandığı kredinin vadesinin bu süreyi aşması, kredi faiz desteğinden faydalanmasını engellemez. Azami Kredi Vadesini aşmamak kaydıyla, vade sonuna kadar kredi faiz desteği devam eder.

3) İşletme Program süresi içerisinde üst limiti aşmadan kredi faiz desteğini birden fazla kullanabilir.

4) Program tamamlandığında, İşletmenin talebi halinde söz konusu işletme için KOBİ Finansman Destek Programı yeniden başlatılabilir.

5) Program için belirlenen faiz oranları protokolde belirlenen süreyle geçerli olacaktır. KOSGEB gerektiğinde yeni teklif alıp oran belirleyebilir. İşletmeler her bir krediyi kullandıkları dönemde geçerli olan faiz oranı üzerinden desteklenecektir.

 

Protokol

Programda yer almayı kabul eden aşağıdaki Bankalarla ve KGF ile Protokol imzalanmış ve Program uygulanmaya başlanmıştır:

– Akbank T.A.Ş.

– Denizbank A.Ş.

– KuveytTürk Katılım Bankası A.Ş.

– QNB Finansbank A.Ş.

– T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

– T. Halk Bankası A.Ş.

– T. İş Bankası A.Ş.

– T. Vakıflar Bankası T.A.O.

– Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

– Şekerbank A.Ş.

– Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

 

Oran ve Tutarlar

Programın uygulanması için Bankalardan faiz/kâr payı teklifleri istenmiş ve gelen teklifler sonucunda 500.000 TL’lik kredi üst limiti* için oran ve tutarlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

* Kredinin, üst limitin altında olması halinde faiz/kâr payı tutarı aynı oran korunarak hesaplanır.

İşletme Kredisi
Vade Oran (%) Tutar (TL)
12 ay 10 27.500
18 ay 10,25 41.560

 

Makine Teçhizat Kredisi
Vade Oran (%) Tutar (TL)
12 ay 10 27.500
18 ay 10,25 41.560
24 ay 10,5 56.530
30 ay 10,75 72.450
36 ay 11 89.350

Son Yazılar

Reel Sektörün Gözünden Alacak Riski Yönetimi ve Kredi Okuryazarlık

29 Haziran Çarşamba – 10.30 – 12.00

Moderatör

TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi
Ali Oğuz Diriöz

Konuşmacılar

• Hüseyin Ergün, Alarko Carrier, Finansman Müdürü
• Mahmut Öztürk, Sepaş Enerji, Hazine Müdürü
• Tolga Kubat, Otokoç Otomotiv, Finansman ve Kurumsal Risk Müdürü

İçerik Detayları

• Reel sektör profesyonellerinin gözünden kendi bayi, tedarikçi ve distribütörlerine kredi risklerini etkin yönetmeleri için Findeks hizmetlerinin faydalarının anlatılması böylece krediye ulaşma imkanının güçlendirilmesi
• Farklı sektörlerdeki profesyonellerinin bir araya gelerek Findeks hizmetlerinin faydasını diğer sektör temsilcilerine örnek teşkil edecek şekilde anlatması

Krediye Ulaşmada Dijitalleşmenin Önemi

28 Haziran Salı – 14.00 – 15.30

Moderatör

TOBB Sanayi ve KOBİ Politikaları Müdürü
Cahit Ceren

Konuşmacılar

• Katılım Bankaları Birliği
• Koray Bahar, TOBB Finansal Teknoloji Meclisi Başkanı ve Figopara CEO
• Vakıfbank
• Cemre Bozer, Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Müdürü

İçerik Detayları

• İşletmelerin alacak riski yönetiminin dijital dönüşümü
• Katılım bankalarının finansmana erişim için sunduğu dijital çözümler
• TOBB'un KOBİ’lerin dijitalleşmesi için sunduğu çözümler ve krediye ulaşmaya faydaları

Krediye Kolay Erişim ve İşletmelerin Kendini Tanıması

27 Haziran Pazartesi – 14.00 – 15.30

Moderatör

TOBB Başkan Danışmanı ve Reel Sektör, Ar-Ge ve Uygulama Daire Başkanı
Hasan Çağlayan Dündar

Konuşmacılar

• Alirıza Ozan Kemaloğlu, KOSGEB Bilgi Yönetimi ve Karar Destek Dairesi Başkanı
• FKB
• Filiz Ünal , Faktoring Sektöründen Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı
• Mehmet Karakılıç, Finansal Kiralama Sektöründen Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı
• Şennur Gökçe Baran, KGF Ürün Yönetimi ve Pazarlama Bölüm Müdürü

İçerik Detayları

•İşletmelerin kendini tanıması ve kendini anlatma kabiliyetine sahip olması adına sahip olduğu enstrümanlar hakkında bilinçlendirilmesi
• İşletmelerin Findeks raporları sayesinde kendi kredibilitesine dair bilgilere sahip olması ve bunu krediye kolay erişim için kullanabilmesi
• KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu (İDR), Sanayi İşletme Kapasite Raporu vb. araçlara erişim ve bu rapor sayesinde firmanın kendini sektörü içinde değerlendirebilmesi ve kendi anlatma imkanı bulabilmesi
• Bankaların gözünden Findeks raporlarına bakışın reel sektöre anlatılması
• Bankaların gözünden Findeks raporlarına bakışın reel sektöre anlatılması
• İşletmelerin finans yönetim becerilerinin krediye kolay erişime olan etkileri

Bireyler için Kredi Okuryazarlık

27 Haziran Pazartesi – 10.30 – 12.00

Moderatör

KKB ve Findeks İş Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı
Koray Kaya

Konuşmacılar

• Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği • (FODER)
• Ziraat Bankası
• Özlem Denizmen, Finansal Okuryazarlık
• Girişimcisi, Moneye ve Para Durumu Kurucusu

İçerik Detayları

• Bireysel bütçe yönetimi
• Doğru borçlanma ve kişisel finansını doğru yönetme
• Birey olarak parasal konularda yaptığımız hatalar, bu hataları nasıl düzeltilebileceği hakkında farkındalık sağlanması
• Doğru kredi / kredi kartı kullanımı
• Findeks raporlarının bireylerinin kredibilitesini anlama ve diğer kişilere yansıtmadaki önemi