KOSGEB İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU

İşletmelerin doğru bir finansman yönetimi gerçekleştirebilmesi için yararlanabilecekleri rapor, araştırma vb. enstürmanlar büyük önem taşıyor. Kurumaların gelecek hedeflerine ışık tutacak bu aracı kaynakların nasıl kullanılacağı ve bu kaynakların sunduğu faydalar hakkında bugün birçok kuruluş çeşitli eğitici içerikler geliştiriyor ve kamuoyu ile paylaşıyor.

Küçük ve orta ölçekli işletmeleri iş geliştirme başta olmak üzere birçok alanda destekleyen KOSGEB; KOBİ’lerin rekabet güçlerini arttırmak, pazara ilişkin öngörülerini geliştirmek ve stratejik kararlarını etkin bir şekilde uygulamak için iş deneyimlerini sürekli olarak incelemelerine yardımcı olacak “İşletme Değerlendirme Raporu” isimli raporlama sistemini sunuyor.

KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu’nun amacı, kurum ve kuruluşlara ait idari kayıt verileri kullanılarak işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgiyi onlar adına üretmek ve mevcut durumları hakkında kendilerine ayna tutmaktır.

Raporun İşletmeye Sağlayacağı İmkanlar

 • İşletmenin mevcut durumuna yönelik son 5 yıllık dönemi içeren performansı
 • Yaklaşık 3.5 Milyon işletme verisi kullanılarak hesaplanan Türkiye Geneli ve İBBS Düzey 1’e göre NACE Rev 2- 6’lı kırılımda sektör ortalamaları
 • Türkiye Geneli ve İBBS Düzey 1’e göre Net Satışlar, Aktif Büyüklük ve Çalışan Sayısı kriterlerinde sıralama
 • İhracat yapan ve yapmayan işletmeler için hedef pazarlar ve pazar payı hakkında bilgi
 • İşletmenin kendisini ifade edebileceği ve iş ilişkilerinde kullanabilecekleri detaylı analizlerin yer aldığı temel bir doküman
 • Mali durumunun yıllar itibarıyla gelişimini gösteren finansal rapora sahip olacak.


Rapor Nasıl Alınır?

E-Devlet Üzerinden Başvuru

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7146/isletme-degerlendirme-raporu-basvurusu

 • İşletme yetkilisi tarafından TC Kimlik veya Vergi Numarası ile KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu talep edilir.
 • Rapor bilanço ve basit usulde defter tutan işletmeler için oluşturulmaktadır.
 • Müşterek temsil olması durumunda, KOSGEB nezdinde işlem yapmaya yetkili kişi tarafından talep yapılabilir.


İDR’nin Sistem Tarafından Oluşturulması

 • Yazılım tarafından rapor hazırlanır.
 • Rapor verisi alınan kurum ve kuruluşların takvimi dikkate alınarak yıllık olarak hazırlanır.
 • Bilanço usulünde defter tutanlar için 6 başlık 44 analiz, basit usulde defter tutanlar için 6 başlık 26 analiz içerir.


İDR’nin Alınması

 • İşletme yetkilisi E-Devlet üzerinden giriş yaparak raporu indirir.
 • Raporun sağ üst köşesinde yer alan doğrulama kodu ile işletme istediği zaman raporunu tekrar indirebilir.
 • KOSGEB İDR’yi işletme dışında kimse ile paylaşmaz.
 • Rapor için hiçbir ücret alınmaz ve herhangi bir şart aranmaz.


Verisi Kullanılan Kurumlar 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

                Merkez Bilgisi

VERGİ DAİRESİ BİLGİSİ

                Kuruluş Tarihi

                Defter Bilgisi

                Sektör

                Bilanço ve Gelir Tablosu

                Basit Usul Defter

                Kurumlar Vergisi Beyannamesi

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

                Yıllık İşletme Cetveli

                Kapasite Kullanım Oranı

TİCARET BAKANLIĞI

                ESBİS

                MERSİS

                Gümrük Beyannamesi

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

                Marka Tescil

                Faydalı Model

                Patent

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

                4A Yıllık Prim Gün Sayısı

Son Yazılar