FİNANSAL OKURYAZARLIK NEDİR?

Finansal okuryazarlık, kişinin para kullanma ve yönetimi hakkında bilgiyle değerlendirme yapması, etkili karar verme yetisidir. Finansal okuryazar bireyler gelirlerini, birikim ve yatırımlarını akıllıca değerlendirip, bütçelerini doğru yönetebilme yetkinliğine sahip olurlar. Finansal okuryazarlık bilgi, tutum ve davranış bütünlüğü gerektirir.

Finansal Okuryazarlığın 5 Adımı:

– Bütçe yap

– Tasarruflu ol

– Birikim yap

– Birikimleri yatırıma yönlendir

– Sabırlı ol

Finansal Okuryazar Olmak İçin Yol Haritası:

Tutumlu olun, yaşamınız boyunca harcamalarınıza dikkat edin, birikim yapın ve yaptığınız birikimleri değişik yatırım araçlarına yayarak uzun vadeli bir perspektif ile değerlendirin.

Finansal Planlama Nedir?

Finansal planlama, bireyin gelecekte daha iyi bir hayat sürmek için belirlediği tüm hedeflere daha kolay ulaşabilmesi amacıyla finansal durumun yönetilmesidir.

Güzel bir araba veya ev almak, evlenmek, çocuk sahibi olmak, onları mümkün olan en iyi şekilde eğitmek, hastalıklarda en iyi şekilde bakılabilmek, hayal edilen emekliliğe ulaşabilmek, hayatımızla ilgili önemli hedeflerdendir. Ancak sadece istekli olmak bu hedeflere ulaşmak için yeterli değildir. Amaca ulaşmak için bireyin finansal durumunun da iyi yönetilmesi gerekir.

Hayallerimize ulaşmak için yapacağımız her çalışma, hazırlayacağımız her plan bizi hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracaktır. Hayallerimizi finansal planlama yaparak hedef haline getirmek mümkündür.

Finansal durumumuzun fotoğrafını çekmek, finansal kaynaklarımızı bilmek ve etkin kullanmak düzenli olarak yapılması gereken bir çalışmadır. Finansal durumumuzu tespit etmek için aynı şirketlerin yaptığı gibi bireysel gelir tablosu ve bireysel bilanço hazırlamak gerekir.

Bireysel Gelir-Gider Tablosu
– Maaş

– Yatırım Geliri

– Kira

– Emekli Maaşı

– Ev Giderleri

– Eğitim Giderleri

– Giyim, Eğlence ve Diğer Giderler

– Kredi Ödemeleri

– Sigorta Ödemeleri

 

Gider kalemlerimizi ne kadar detaylandırırsak, o kadar başarılı sonuçlar alırız. Bu sayede maliyetini tam olarak göremediğimiz için hiç dikkate almadığımız bazı masraflar görünür hale gelir. Bazen sadece alışkanlıktan yaptığımız harcamaları kısarak tasarruf yapma imkanına kavuşabiliriz.

Bireysel gelir gider tablosu ile ev, araba gibi büyük bir yatırıma girmeden önce bize yön vermesi açısından önemlidir. Bir ev almak istiyorsak aylık ne kadar kredi ödeyebileceğimizi bilmemiz gerekir.

Bireysel gelir-gider tablosu ile büyük gider kalemlerimizin gerçekte ihtiyaçlarımızla ne kadar orantılı olduğunu idrak edebiliriz. Halen kullanmakta olduğumuz kredi kartının veya kredilerin maliyet yükünü tespit etmek, tekrar borca girmeden önce düşünmemiz gereken noktaları anlamamıza yardımcı olur. Borca girerken borç geri ödemelerinin tutarı ve borcun maliyetini alternatif kurumlardan araştırmak gerekir.

Bireysel Bilanço
Varlıklar Kaynaklar
Uzun Vadeli Varlıklar

–          Gayrimenkuller

–          Vadesi 1 yıldan uzun diğer varlıklar

Uzun Vadeli Borçlar

–          Vadesine 1 yıldan fazla zaman olan borçlar

 

 

Kısa Vadeli Varlıklar

–          Nakit

–          Mevduat

–          Hazine Bonosu

–          Yatırım Fonu

–          Diğer

Kısa Vadeli Borçlar

–          Vadesine 1 yıldan az zaman olan borçlar

 

Net Servet

 

Bireysel bilanço ile varlıklarımızı, öz kaynaklarımızı ve borçlarımızı dengede tutmanın bir zorunluluk olduğunu görürüz. Bilanço ile sahip olduğumuz varlıkları nasıl finanse ettiğimizi görürüz. Net varlık hesaplaması bize ne kadar borç altına girebileceğimizi gösterecektir.

Bireysel bilanço ve gelir tablosu bizim nereden gelip nereye gittiğimizi çok net olarak ortaya koymamıza yardımcı olacaktır.

Bir Finansal Planın Basit Adımları

  1. Kendinizi Bilin/Tanıyın
  • Basit bir finansal plan hazırlamak için önce bireysel gelir-gider tablonuzu ve bilançonuzu çıkarın.

 

  1. Nereye Gitmek İstediğinizi Belirleyin
  • Ulaşmak istediğiniz hedefleri belirleyin, önceliklendirme yapın.

 

  1. Gözlerinizi Yıldızlarda, Ayağınızı Yerde Tutun
  • Hedeflerinizin gerçekçi olmasına dikkat edin.

 

  1. Yarın Çok Geç, Bugün Başlayın
  • Planlamaya ve uygulamaya hemen başlayın, geç kaldığınız her gün kaybedilen bir gündür.

 

  1. Değişmeyen Tek Şey Değişimin Kendisidir.
  • Finansal planınızı belli aralıklarla gözden geçirin, taktiksel değişiklikler yapın.

Son Yazılar