KREDİ KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ticari kredi kullanırken bankalar kredi notum ve mevduat bilgileri dışında nelere dikkat ederler?

Firma Hakkında Bilgiler

 • Firmanın unvanı ve hukuki yapısı
 • Firmanın iş kolundaki deneyimi
 • Firmanın tarihçesi
 • Firmanın faaliyet alanı
 • Firmanın sektör içindeki yeri
 • Satılan ve üretilen ürünler
 • Firmanın ortakları ve yöneticilerinin tecrübesi

Kredinin Amacı ve Yapısı

 • Kredinin amacı (İşletme Finansmanı, Yatırım)
 • Amacın yasalara ve mevzuata uygunluğu
 • Kredi ihtiyaç analizi

-Yatırım Finansmanı

-Fizibilite Raporu

-İşletme Finansmanı

-Faaliyet Döngüsü Analizi

Geri Ödeme Kapasitesi

 • Firmanın geleceğe yönelik stratejisi ve hedefleri
 • Kredi için öngörülen ödeme kaynakları

-Kefiller

-Kira Gelirleri

-EBITDA

Teminat

 • Teminatlar hakkında bilgiler
 • Teminatların güvenilirliği
 • Teminatların satılabilirliği
 • Teminat değerinde oynaklık
 • Teminat sigorta durumu

Diğer Banka Çalışmaları

 • Çalışılan bankalar ve bu bankaların seçimini etkileyen faktörler
 • Diğer banka/finansal kurumlarla çalışma koşulları
 • Kredi talebinin farklı bir bankadan yapılıp yapılmadığı

Moralite

 • İş hayatında verilen sözlerin yerine getirilip getirilmediği,
 • Bankamıza ve diğer bankalara verilen sözlerin yerine getirilip getirilmediği,
 • Ortakların iş ve sektör hakkında deneyimleri, işe yaklaşım tavır ve davranışları
 • Grubun ortaklık yapısının işleyişi, ortakların birlikte hareket edebilme kabiliyeti ve grup faaliyetlerinin devamlılığı

Mali Yapı

 • Likidite
 • Borçlanma
 • Ciro Performansı
 • Karlılık

Son Yazılar