TİCARİ KREDİ ÇEŞİTLERİ NELERLERDİR?

Nakit Krediler Nakdi kredileri belirli bir süre sonunda, faiziyle birlikte geri alınmak üzere, bankalar tarafından, müşterilerine verilen ödünç para olarak tanımlanabilir. Nakdi krediler vadesi, amacı, geri ödeme şekli, teminat tipi gibi kriterlere göre sınıflandırılır. Spot Kredi: Firmaların kısa süreli nakit ihtiyaçları için kullandırılan; kullandırım anında vadesi ve faiz oranı belli olan kredilerdir. Bu krediler vadesinden […]

BÜTÇE NEDİR?

Bütçe Nedir? Bütçe; para yönetimi ile ilgili günlük, haftalık veya aylık dönemleri kapsayan, mevcut veya ortaya çıkabilecek ihtiyaçları anlamayı sağlayan bilgi ve becerileri ifade eder. Bütçe; gelir, gider ve düzenli ödemelerin dengelenmesi için kullanılır. Günümüzde bütçe; sadece kurum ve kuruluşlar tarafından değil aileler tarafından da hazırlanıyor. Bu bütçeler paranın doğru kullanımı, tasarruf sağlamak ve hatta […]

KREDİ KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ticari kredi kullanırken bankalar kredi notum ve mevduat bilgileri dışında nelere dikkat ederler? Firma Hakkında Bilgiler Firmanın unvanı ve hukuki yapısı Firmanın iş kolundaki deneyimi Firmanın tarihçesi Firmanın faaliyet alanı Firmanın sektör içindeki yeri Satılan ve üretilen ürünler Firmanın ortakları ve yöneticilerinin tecrübesi Kredinin Amacı ve Yapısı Kredinin amacı (İşletme Finansmanı, Yatırım) Amacın yasalara ve […]

TİCARİ ALACAK SİGORTASI

1)KOBİ’ler İçin Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Nedir? 04/06/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu’nun “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı” ile oluşturulan bir sigorta sistemidir. KOBİ’lere yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası sistemi ile ilgili Türk Reasürans A.Ş. Özel Riskler Yönetim Merkezi (ÖRYM) […]

KREDİ FAİZ DESTEĞİ VE KOBİ FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI

Kredi Türleri İşletme Kredisi Makine- Teçhizat Kredisi Acil Destek Kredisi   İşletme Türleri Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’ndan yararlanan işletmeler ve bu işletmelerin ürünlerini alan işletmeler. Girişimci İşletmeler : KOSGEB desteği ile işini kurmuş faal işletmeler. Destek Tablosu Kredi Türü İşletme Türü   Azami […]

KOSGEB İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU

İşletmelerin doğru bir finansman yönetimi gerçekleştirebilmesi için yararlanabilecekleri rapor, araştırma vb. enstürmanlar büyük önem taşıyor. Kurumaların gelecek hedeflerine ışık tutacak bu aracı kaynakların nasıl kullanılacağı ve bu kaynakların sunduğu faydalar hakkında bugün birçok kuruluş çeşitli eğitici içerikler geliştiriyor ve kamuoyu ile paylaşıyor. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri iş geliştirme başta olmak üzere birçok alanda destekleyen […]